Ispis

Prikupljanje primarnih podataka

 

Kvantitativna istraživanja

 • PAPI (F2F ili na centralnoj lokaciji)
 • CAPI (na centralnoj lokaciji ili F2F u svim regijama Hrvatske)
 • CATI sistem: 38 radnih stanica u Zagrebu
 • WATI
 • Mail (papirnati i elektronički)
 • CAWI (web link na portalima, e-mail invitations i sl.)
 • Mystery shopping & Mystery calls
  • kontrola kvalitete kao sastavni dio poslovnog procesa
  • fleksibilnost i praćenje modernih tehnologija

 

Kvalitativna istraživanja

 • Fokus grupe (svi oblici)
 • Dubinski intervjui (svi oblici)
 • Analize sadržaja
  • DVR sistem snimanja i praćenja s 4 digitalne kamere
  • on-line prijenos FG koja se održava u prostorijama agencije Prizma
  • elektronski zapisnik
  • stručni simultani prevoditelji i prevoditelji u pismu na više jezika
  • ugodan ambijent i prostor odakle klijent može promatrati tijek FG i DI